Urfa Barosu’ndan Basın Açıklaması

Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin basına yansıyan reklam harcamalarını yansıtan faturalarla ilgili kamuoyu açıklaması yaptı…

urfa-barosu

Son günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin reklam harcamaları ile ilgili bazı faturalar basına yansıdı. Büyükşehir’in reklam harcamalarını ile ilgili olduğu belirtilen reklam harcamaları ile ilgili Şanlıurfa Barosu basın açıklamasında bulundu…

Şanlıurfa Barosu, tasarruf tedbirlerinden söz ettiği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“BASINA VE KAMUOYUNA

Son günlerde Büyükşehir Belediyesi belediye başkanının ön planda tutulduğu; belediye faaliyetlerinin tanıtımı adı altında kamufle edilmiş şekilde başkanın reklamının yapıldığı reklam faaliyetlerine ilişkin reklam şirketlerine ve televizyon kanallarına ödenen bazı faturalar basına yansımıştır…

Mahalli idare seçimleri öncesinde söz konusu faaliyetlerin başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerde de yoğunluğu artmaktadır… Diğer adaylara karşı haksız rekabet teşkil eden ve kamu kaynağının kullanımıyla ilgili olan bu faaliyetlere ilişkin olarak baromuz tarafından; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvuruda bulunulmuştur…

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görevleri arasında tanıtım faaliyetleri yer almakta birlikte söz konusu faaliyetlerin mahalli müşterek nitelikte olması şartı bulunduğu gibi belediyelerin görevleri arasında reklam yapma gibi bir görev ve faaliyet alanı bulunmamaktadır…

30.06.2021 tarihinde yayımlanan “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacaktır…” Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecektir” denilmektedir…

Söz konusu yasal düzenlemeye göre, mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtımlar dışındaki tanıtımların dahi yapılması yasal olarak mümkün değildir… Dolayısıyla, tanıtım olarak adlandırılan ve fakat yapılan denetimlerde içerik bakımından reklam niteliğinde bulunduğu anlaşılan harcamalar kamu zararına sebebiyet vermektedir… Bilinmelidir ki hangi yöntemle yapılırsa yapılsın belediyelerce tanıtım adı altında bile olsa belediye başkanının adının, resminin, sloganının, mesajlarının veya vaatlerinin ön plana çıkarıldığı faaliyetlerin maliyetinin belediye bütçesinden ödenmesi yasal olarak mümkün olmayıp, aksi bir durum belediye görevlileri hakkında kamu zararı olarak mali sorumluluk ve diğer yasal sorumlulukları gerektirir…

Söz konusu faaliyetlerin belediye şirketi imkânlarından yapılması halinde ise şirket yöneticilerinin şirket menfaatlerine aykırı davranış olarak mali ve adli sorumluluğu doğmaktadır… Belirtilen bu hususlarla ilgili sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli şikayetlerin yapılacağını kamuoyuyla paylaşıyoruz…”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu