Yurt

Şanlıurfa’da Mangal Yakılması Yasaklandı

Şanlıurfa Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu aldığı karara göre Şanlıurfa ormanlarında mangal yakılması yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelge sonrası Şanlıurfa Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplanma kararı aldı. Şanlıurfa’da zaten sayıları oldukça az olan yeşil alanları korumak amacıyla alınan kararlarda birçok yasaklara yer verildi. Özellikle yangın çıkmasına sebep olacak Mangal, semaver, ateş yakılması yasaklandı.

İşte Alınan Kararla;

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYON KARARI

Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması amacıyla Bakanlığımızdan alınan Genelgede, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
Öte yandan, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, Valilik Makamının 10/08/2020 tarihli ve 16048 sayılı olur ile oluşturulan “Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon” üyeleri, 14/08/2020 Perşembe günü saat 17:00’da Vali Makam odasında, İl Valisi sayınAbdullah ERİN’nin başkanlığında toplanmış olup, toplantıda aşağıda belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda, ilde yaşanabilecek orman yangınları ve sabotajlara karşı;
1. Orman yangınları ile mücadele planlarının güncellenerek belediyelere, Orman Teşkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması,
2. Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilmesi,
3. Yangın riski taşıyan bölgelerin devriyelerle sürekli kontrol edilmesi,
4. Yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların orman yangınlarının takibi ve bildirilmesi konusunda bilinçlendirilmesi,
5. Yangın söndürmede kullanılan (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler vb. kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ve ekipmanların her an kullanımına hazır bulundurulması,
6. Orman yangınına sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında derhal gerekli yasal işlemlere başlanılması,
7. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve yangına hassas bölgelerin giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmesi, drone ile kontrol imkanı bulunan birliklerce bu alanların kontrolünün sağlanması,
8. Orman yangınlarının daha çok meskûn mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak orman çevrelerinde, kolluk kuvveti ekiplerince/birimlerince devriyeler gerçekleştirilmesi, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere geliş-gidiş yollarının kontrol altında bulundurulması, şahıs/araç sorgulamalarının arttırılması,
9. Meydana gelen orman yangınlarında sabotaj ihtimalinin mutlak suretle göz önünde bulundurulması, ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergahlarında bulunan güvenlik kameraları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu(MOBESE), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin(PTS) etkin bir şekilde kullanılması,
10. Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verecek çöp, cam yada pet şişe bırakılmaması için vatandaşların uyarılması,
11. Ormanlık alanlarda av yapanların takibinin yapılarak gerekli uyarıların yapılması,
12. Girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara vatandaşların girmesine müsaade edilmemesi,
13. Kaçak odun kömürü ve katran elde etmek maksadıyla orman içerisinde ateş yakılmasının engellenmesi,
14. Anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşlara muhtarlık vasıtası ile bildirilmesi,
15. Orman Yangınlarıyla Mücadele Planlarının güncellenmesi ve bu konuya ilişkin gerekli eğitimlerin ilgili birimlerce yaptırılması,
16. Yaptırılan eğitimler ile ilgili tanzim edilen tutanakların ilgili dosyada muhafaza edilmesi,
17. Personelin can güvenliği açısından; orman yangınları konusunda eğitilmemiş, uygun teçhizat ile donatılmamış birliklerin ve personelin kesinlikle yangına müdahale etmek üzere görevlendirilmemesi ve gerekli görülmesi halinde diğer birimlerle koordinasyon sağlanması,
18. Orman yangınlarının soğutma çalışmalarında görevlendirilecek birliklere kılavuzluk yapmak üzere orman idaresinden uzman personelin istenmesi,
19. Meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ile olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak delillerin toplanması esnasında orman idareleri, askeri birlikler ve itfaiye ekipleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
20. Yangın söndürme görevi icra eden birimlerin çalışmalarının kolaylaştırılması ve görevlilerin yangın bölgesine ulaştırılması maksadıyla yolların trafiğe açık bulundurulması,
21. Yangın bölgesi çevresinde bulunan ilgisiz kişilerin, can güvenliğini sağlamak ve yangın bölgesine girişlerini önlemek maksadı ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınması,
22. Yangın bölgesine giden yollarda vatandaşların ve araçların zarar görmemesi amacıyla trafiğin kontrol altında tutulması,
23. Yangın söndürme/soğutmada kullanılacak malzemelerin Orman İşletme Müdürlüğünden talep edilmesi,
24. Hayvan otlatılmasına izin verilen orman bölgeleri ve sürelerine ait güncel listelerin Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilmesi,
25. Ormanlık alanlarda belirlenmiş olan mangal/ semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının ilgili kurumlar tarafından mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması,
26. Orman Kanununun 76. Maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca orman alanları içerisinde (Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/ semaver/ ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi,
27. Ormanlık alanlar ile orman alanlarının civarında izin verilen yerlerde (Ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilememesi,
28. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,
29. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi,
30. Yüksek risk barındıran orman alanlara girişlerin, mülki idare amirince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabileceği,
31. Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının arttırılması,
32. Genel Kolluk Kuvvetleri ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Zabıta, Özel Güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması,
33. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, Sayın Valimiz tarafından verilen talimatlar ve alınan kararların takibi için Orman Yangınlar İle Mücadelede etkin ve verimli hizmetlerin sağlanması amacıyla, iş bu toplantı kararı tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Admin

AŞAĞIDAKİ İKONLARA TIKLAYARAK SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı