Şanlıurfa’da Güvenlik Korucusu alınacak

Haliliye Kaymakamlığı duyurdu! Güvenlik korucusu alımı yapılacak.

Şanlıurfa'da Güvenlik Korucusu alınacak

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi mülki sınırları içinde Dağeteği (1 GK), Örencik (6 GK), Kapaklı (2 GK), Kargalı (5 GK) ve Küçüksenemağra (1 GK) mahallelerinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (15) Güvenlik Korucusu alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI?

 

YASAL DAYANAK

  442 sayılı Köy Kanunu,

 1. 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
 2. JGY 202-24 (A) Geçici Köy Korucuları Yönergesi.

 

GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Haliliye İlçesi mülki sınırları içinde Dağeteği (1 GK), Örencik (6 GK), Kapaklı (2 GK), Kargalı (5 GK) ve Küçüksenemağra (1 GK) Mahallelerinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (15) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

 

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar; ilanın başladığı tarih olan 06.08.2021 günü saat:08.00 ile ilanın bittiği tarih olan 16.08.2021 günü saat:08.00 kadar dilekçe ile şahsen Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

SINAV TARİHLERİ:

GK adayları, 19.08.2021 günü  saat: 09.00’da GAP Arena Spor Tesislerinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 20.08.2021 saat: 09.00’da Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığında mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

 

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/6/1927 tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre Askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak,
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 Yaşından büyük olmamak,
 4. En az İlkokul mezunu olmak,
 5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak,
 10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
 12. Siyasi parti üyesi olmamak,
 13. Köy/Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak,
 15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
 16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

 

İSTENEN BELGELER:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
 3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
 4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
 5. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 6. Sabıka kaydı,
 7. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)

 

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

Adaylar; 19.08.2021 günü  saat: 09.00’da GAP Arena Spor Tesisi içerisinde Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır.

 

MÜLAKAT :

Mülakat 20.08.2021 saat: 09.00’da Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacaktır.

 

SEÇME VE DEĞERLENDİRME: 

Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (15), yedek (15) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.

 

NASIL BAŞVURU YAPARIM?

İstekliler, Haliliye İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.haliliye.gov.tr), Haliliye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu