Şanlıurfa İline Turizm Sektörü Açısından Bir Bakış

Behiye Elvin GÜRÜ yazdı: "Turizm sektörü bir ülkenin ekonomisine doğrudan para girişi sağladığı için gayri safi milli hasılayı arttırmaktadır."

Turizm sektörü bir ülkenin ekonomisine doğrudan para girişi sağladığı için gayri safi milli hasılayı arttırmaktadır. Bu yönüyle ülkelerin ve turistik bölgelerin kalkınmasında önem arz etmektedir.

Şanlıurfa’ya kültürel nedenlerle gelen yerli turistlerin karşılaştıkları sorunların başında, alt yapı sorunları gelmektedir. Bunu çevre kirliliği, alt yapı sorunları ve gürültü sorunu izlemektedir. İlin turistler tarafından daha tercih edilebilir hale gelmesine yönelik politikalar ve stratejilerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için Şanlıurfa’da turizm konusunda karar vericilerin önlem almaları gerekmektedir.

İkinci sorun, turistik ürünlerin yetersizliğidir. Bu konuda uygun pazarlama karmalarının geliştirilmesinde fayda vardır.

Üçüncü sorun ise, hizmet kalitesine ilişkindir. Bu konuda, yerli turistlerin muhatap oldukları işletmelere hizmet içi eğitim seminerleri yapılmalıdır. Bu konuda, başta Harran Üniversitesi’nin ilgili bölümleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri görev alabilir.

İlin turizm gelirlerinin artırılması için gelir düzeyi yüksek turistlerin çekilmesi için politika ve stratejilerin devreye sokulması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Şanlıurfa’ya gelen yerli turistlerin geliş nedenlerinin başında kültürel nedenler gelmektedir. Bu nedenle var olan doğal ve kültürel değerlerin korunması, kültürel yozlaşmanın önüne geçilmesi ve sürdürülebilir turizm faaliyetleri için önleyici ve iyileştirici tedbirler acil olarak uygulamaya konmalıdır.

İlin turizm geleceği için bozulmamış ve gizemli kültürünü içeren, din-inanç motifleri ile harmanlanmış bir marka şehri oluşturulması önemlidir. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren ticari ve turizm işletmelerinin bu profili düşünerek, pazarlama karmalarını geliştirmeleri gerekmektedir.

Yapılan araştırmalarda:

Şanlıurfa Turizminin Gelişimine İlişkin Görüşlere bakıldığında Şanlıurfa’da tarihi değerlere sahip çıkılması ve kültürel değerlerin korunması gerektiğini ifade edilmektedir. Buna ek olarak, gastronomiye daha çok önem verilmesi gerektiğini, yerel halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ve daha fazla ve daha iyi tanıtımın önemli bir gereksinim olduğunu göstermektedir. Sağlıklı ve doğru restorasyon çalışmalarının, esnafın eğitilmesinin, turistik tesislerin uluslararası standartlarda daha kaliteli hizmet vermesinin ve yeşil alanların arttırılmasının da Şanlıurfa turizmine olumlu etkide bulunacağı dile getirilmiştir.

İnanç Turizmi Koridoru olarak isimlendirilen, Tarsus’tan itibaren Hatay, Gaziantep ve Mardin illerini kapsamaktadır. “Bu koridor üzerinde Tarsus’tan Mardin’e kadar uzanan bölünmüş yol yapımı inanç aksını güçlendireceği gibi kısa ve orta vadede turistlerin bu bölgeye varışlarını ve tercihlerini etkileyecektir. Ancak Şanlıurfa’nın bu koridor üzerinde yapılacak hızlı tren hattında bulunmamasının turizmin gelişimini olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

Urfa’da turizmin gelişimi için yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Yerel yönetimlerin yapması gerekenler:

  • Tarihi değerlere daha fazla sahip çıkılmalı; kültürel değerler daha iyi korunmalıdır.
  • Kentteki yeşil alanların arttırılmasına yönelik daha etkin çalışmalar yürütülmelidir.
  • Şanlıurfa Mutfağı, gastronomi turizmi kapsamında daha verimli değerlendirilmelidir ve konuyla ilgili Göbeklitepe’de düzenlenen “Minik Şeflerle Gastronomi Festivali” ve Halfeti İlçesinde düzenlenen “Meyve Yemekleri Festivali” gibi yöresel etkinliklerin sayısı arttırılmalıdır.

.           Şanlıurfa turizminin gelişmesi noktasında, özel sektörün yapması gerekenler ise:

  • Urfa’yı ziyaret edenlerin büyük bir çoğunluğu Şanlıurfa’yı tekrar ziyaret edeceklerini ve çevrelerindeki insanlara da tavsiye edeceklerini belirtmektedir. Bu sebeple, bu durumun sürdürülebilir olması için turizm işletmelerinden hizmet alan turistlere kente özgü küçük hediyeler verilmeli ve ikramlarda bulunulmalıdır.
  • Kent hakkında bilgi sahibi olunan kaynaklar içerisinde, televizyon, internet ve sosyal medya kentin tanıtımı açısından günün eğilimlerine uygun bir şekilde daha etkili kullanılmalıdır.
  • Yöresel el sanatları daha fazla ön plana çıkarılmalıdır.
  • Alışveriş turizminin günden güne geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, kentin özellikleri içerisinde düşük bir ortalamaya sahip olan alışveriş merkezlerinde yöresel ürünler daha fazla sergilenmeli ve turistik faaliyetler düzenlenmelidir.
  • Gezi, kültür, sıra gecesi ve tarih amaçlı gelen turist sayısının fazla olmasından dolayı, bu amaçlara yönelik çalışmalar arttırılmalıdır.

Şanlıurfa’yı ziyaret eden turist ve geceleme sayısında artış olduğu görülmektedir. 2018 yılında, Şanlıurfa genelinde tam olarak 1.010.079 geceleme yapılmıştır (Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). Bu durum, Şanlıurfa’nın zamanla daha popüler bir cazibe merkezi olacağını göstermektedir. Artan geceleme sayısına rağmen, Şanlıurfa’nın henüz turizmde ulaşması gereken noktada olmadığı görüşü hâkimdir. Hizmet kalitesinin arttırılması, gerekli alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması, yeterli turistik tesislerin inşa edilmesi gibi temel gereksinimlerin giderilmesinin yanı sıra markalaşma çalışmaları da eklendiğinde, kente gelen turist sayısında ve turizm gelirlerinde önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

*Göbeklitepe’ye yönelik tanıtımın arttırılması ve ilçe esnafının turizme yönelik eğitilmesi

*Hizmet kalitesinin arttırılması adına eğitimli personel çalıştırılması zorunluluğu

*İdari birimlerin turizm konusunda çalışmalarına önem vermesi

*Şanlıurfa’ya yönelik güvenlik algısının değiştirilmesi adına medya kurumları ve tanıtım araçları kullanılmalı

*Nitelikli konaklama işletmelerinin arttırılması ile geceleme sayısının arttırılması sağlanmalıdır.

*Turistlerin istek ve ihtiyaçları dinlenmeli ve ona uygun bir hizmet anlayışı belirlenmelidir. Bölgeye eğlence olanakları sağlanmalı, alternatif turizm imkanları geliştirilmelidir.

* Tarihi ve turistik çarşılarda özellikle Balıklıgöl Havzasındaki çay bahçeleri dahil olmak üzere bu alanlarda temizlik ve hijyene önem verilmelidir.

*Daha da önemlisi ve öncelikli olanı insanların seyahat edebilmesi amacıyla  Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkarılması gerekmektedir.

 

 

 

Saygılarımla.

    Behiye Elvin GÜRÜ

   

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu