Advert

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Mart 2018 21:23:51 Tarihinde eklenmiştir.

Suruç Urfa'ya Ne Zaman Bağlandı? Urfa'dakiler Teslim Oldu...

Evliya Çelebi‘nin “Halep’e giderken başıma güneş değmeden gittim.”dediği yer Suruç’tur.Bu cümlenin özelliği , Suruç’un birden çok şeyi bir an ve bir arada ifade etmesidir.

Suruç Urfa'ya Ne Zaman Bağlandı? Urfa'dakiler Teslim Oldu...

Evliya Çelebi‘nin “Halep’e giderken başıma güneş değmeden gittim.”dediği yer Suruç’tur.Bu cümlenin özelliği , Suruç’un birden çok şeyi bir an ve bir arada ifade etmesidir.

Suruç’un dünya coğrafyasındaki yeri ve bu yerin özelliği , bütün dünya uygarlıklarının ortaya çıkış bölgesi sayılan Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bölgede yer almış olmasıdır.Tarihi bilgiler ile coğrafi bilgiler birleştirildiğinde , görülecektir ki , bütün dünya uygarlık merkezleri bu üçgende toplanmıştır.Musevi nin , Hıristiyan nin ve son din olan miz İslamiyet’in çıkış bölgesi burasıdır.İşte Suruç’umuz bu uygarlıklar bölgesinde bulunmaktadır.Bu üçgendeki uygarlıkların tümünden beslenen Suruç , Anadolu gibi yüksek bir uygarlık ile takviye imkanına kavuştuğu için dünyanın şanslı sayılabilecek yerleşim merkezlerinden biri oldu. 

Çerçeveyi küçülterek , ülkemiz içindeki Surucumuzun coğrafi konumuna geçelim :

Suru Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.Şanlıurfa’ya bağlı bir ilçedir.Batı Birecik Kuzeybatıda Bozova doğuda Merkez il (Şanlıurfa) Güneydoğu da Akçakale Güneyde Suriye ile çevrilidir. 
Ova kelimesinin anlamı düz arazi demektedir.Ancak Suruç düz bir arazi değildir , dümdüz bir arazidir.

Sözü fazla uzatmadan , şimdi Suruç ‘ u çeşitli başlıklar altına ele alalım.

A-Tarihi:Tarihi bilgiler , herkesin malumu olduğu gibi , ikiye ayrılır.Yazıya dayalı tarihi bilgiler ki, bu bilgiler somut belgeler niteliğindedir. Ve yazılı olmayan, özellikle kazılara dayalı bilgilerdir.
Gerçi tarih bilimi için her ne kadar “yazı ile başlar” denilirse de insanlar merakları gidermek amacıyla , imkanlar dahilindeki yazı öncesi dönemleri incelemeye almışlar , yorumlamışlar , sonuçlara varmaya çalışmışlardır.

Suruç hakkında, yazı öncesi döneme ait çeşitli kaynaklardayoruma dayalıçeşitli bilgiler bulunmaktadır.

Suruç İ.Ö.3000-2000 yılları arasındaki zaman diliminde Hurilerin yerleşim bölgesi olmuştur.Daha sonra bölgeye Aramilerin kurduğu Bit-A Devletinin egemenliğinde kalan Suruç İ.Ö.9. yüzyılda Asurların eline geçti Asur imparatorluğu’nun Pers ve Med Kavimlerinin ittifakları dsonucu yıkılması ile kurulan Pers İmparatorluğu’nun denetimine geçen Suruç,İ.Ö.2. yüzyılda oseroen Krallığına bağlandı.Osroenelerde Anthmusia ve Batna şehri diye geçer.Osroenelerin egemenliğinin önce zayıflayıp, sonra yok olduğu dönemlerde Hz.İbrahim ‘in soy ağacının birinci diliminde bulunan naharun babasından adı seruğ’tur Hz.İbrahim’in atasının adını taşıyan seruğ’un(Suruç) kelime anlamı cins at yetiştiriciliğiile uğraşan,Saraç kelimesinin çoğuludur.Zamanla Suruç olarak söyleyenegelmiştir.
Suruç tarihte İpek Şehri diye bilinir.

Sümerlerin, Akatların, Asurların, Medlerin,İskitlerin,Perslerin, denetiminde kalan Suruç,İ.Ö.198 yılında Roma imaparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile birlikte, doğu Roma imparatorluğu,Bizans imparatorluğu adını aldı. Suruç Bizanslıların denetiminde kaldı. Bu dönemden önce , Urfa (Reha , Ruha – Edesa ) iline sonra da, Kudüs krallığına bağlandı.

Hicri 466 yılında kabri ziyaret köyünde bulunan Şeyh Mesleme Hazretleri tarafından haçlılardan alınmıştır.

M.S. 095’te Kahramanmaraş ta beylik kuran Artukoğulları’ nın eline geçmiştir.M.S.1101yılında Urfa kontu Bolvadin egemenliğine ve yine M.S. 11, yüzyılda Bizansa bağlı bir kotluk kuran Ermeni kontu philaretos kontrolüne girmiştir.M.S. 12. yüzyılın başlarında İmadeddin Zengi tarafından (1127) Suruç haçlılardan geri alınmıştır..Zengilerin kontrolüne girmiştir.Sonra sırayala Eyyubilerin ve Harzemlerin eline geçen şehir , bir müddet Anadolu Selçuklularının kontrolünde kalmıştır.

Suruç , 1251 yılında Moğol istilasında (Neşu-Rivan, Nuşirevan) yağma talan edilmiş, Neşu- Rivan komutasındaki ordu tarafından kıyımdan geçmiştir.

1517 yılında ,Yavuz Sultan Selim ‘ in Kudüs seferi sırasında Suruç Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Suruç, 19 yüzyıl sonlarında Halep vilayetinin Urfa sancağına bağlı olarak yönetilen bir ilçe durumundaydı.

Mondros Mütarekesi ‘nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 1918) önce İngilizler, sonrada Fransızlar tarafından işgale uğramıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında kendi dar ve kısıtlı imkanlarıyla işgalcilere karşı kahramanca çarpışan Suruçlular , merkezi Urfa da bulunan işgalci güçlerin lojistik desteğini engellemek yoluyla işgalcilerin Urfa kanadının çökmesine öncük etmişlerdir. Desteksiz kalan igalci güçler ,bu gelişme üzerine halk ile anlaşarak bölgeyi terk etme yoluna gitmişlerdir.

5 Nisan 1920 tarihinde işgalcilerin takviye güçleri Suriye tarafına püskürtülünce , Urfadakiler teslim oldu.

6 Nisan 1920 tarihi halk arasında Suruç un işgalcilerden kurtuluş tarihi olarak anılmaktadır.

Resmi kaynaklarda ise Suruç’un kurtuluş tarihi 13 Mayıs 1920’dir.Cumhuriyetin kurulması ile birlikte 1923 yılında ilçe olarak Urfa ‘ ya bağlanmıştır.
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı, (UNESCO), Urfa’da bulunan dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'yi 'Dünya Mirası Listesi'ne almak için hazırlanıyor.
Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!
Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!
​Paşabahçe Mağazaları, tarih ve sanatı buluşturduğu Camda Dünya Mirası koleksiyonuna Şanlıurfa'nın arkeolojik şaheserlerini de ekledi.
Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar
Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar
Urfa’da bulunan Hasanpaşa Camisinin ucuzluk pazarına giden kapısının önü çöplük yuvasına dönmüş durumda. Tarihi caminin duvarı çöplerin birikmesi sonucu renk değişikliğine uğramış. Tarihi yapıya zarar veren bu durumun düzeltilmesi için yetkililerden tek bir hamle bile gelmediğini dile getiren vatandaşlar yetkilileri kast ederek “Bunlar tarih düşmanlarıdır” dedi.
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
12.000 yıllık tarihi olan Göbekli Tepe, Wolfteam'e ekleniyor
Urfa'da ki Olayla İlgili Bakan Açıklama Yaptı...
Urfa'da ki Olayla İlgili Bakan Açıklama Yaptı...
Son Dakika... Şanlıurfa'da 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir adet hayvan figürünün kaybolması hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bunu üzerine gideceğiz. Mutlaka bulunacak" dedi. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün çalındığı ortaya çıkmıştı.
Urfa Müzesinde Neler Oluyor?
Urfa Müzesinde Neler Oluyor?
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir adet hayvan figürünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Tarihi eserlerin ne zaman kaybolduğu araştırılırken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Dünyanın en eski arkeolojik keşfi olan Göbeklitepe, İngiltere’deki ünlü Stonehenge ve Mısır Piramitleri’nden bile 7.000 yıl daha eski.
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
Akşam Gazetesi yazarlarından Zeki Gümüş, bugünkü köşe yazısında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik değerlerinden söz ederek, "Şanlıurfa, tarihe kaynaklık eden şehirdir, Bu ilimizin tarihini yazmaya kalksak birkaç kitap yazmamız gerekebilir. 'Dünyada en çok arkeolojik kazı yapılması gereken yer' niteliğini taşıyan Şanlıurfa., adeta açık hava müzesidir. Bu özelliğinden dolayıdır ki 'Müze Şehir Urfa' olarak da anılır" dedi.
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
Tarihin en eski heykellerinden ‘Urfa Adamı’nın bulunduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Arkeolog Nezih Başgelen, kaçak çalışmayı fotoğrafladı, durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu.
Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...
Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...
“Anadolu toprakları, stratejik ve coğrafi konumu sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır” İlkokul coğrafya kitaplarında hala geçiyor mudur bilmediğim lakin belleğimde derin bir iz bırakan ve ne kadar isabetli olduğunu sonraları daha iyi anladığım bu cümlenin, karşılığı ve kanıtı niteliğinde geçmişten günümüze kalan pek çok örnek var bu topraklarda...
Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...
Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un Göbeklitepe'de belgesel çekme ihtimali Arkeolog Çiğdem Köksal'ın eleştirilerine neden oldu. Köksal fırsattan istifade turizm adına alanda yapılan tahribatı da gündeme getirerek, Göbeklitepe'nin Disneyland'a çevrildiğini ima etti.
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Bilinen en eski inanç merkezi Göbeklitepe'nin ortaya çıkış hikâyesi bölgenin tarihi kadar ilginç. Tarlasını sürerken tarihi kalıntılar bulan Yıldız ailesi, tarihin sıfır noktasının gün yüzüne çıkmasına vesile olmuş. Hikâyeyi ve yeni gelişmeleri tarlanın eski sahibi şimdiki bekçisi Mahmut Yıldız ve Arkeolog Dr. Ing. Moritz Kinzel’den dinledik
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
33°C / 20°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25