Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Mart 2018 21:23:51 Tarihinde eklenmiştir.

Suruç Urfa'ya Ne Zaman Bağlandı? Urfa'dakiler Teslim Oldu...

Evliya Çelebi‘nin “Halep’e giderken başıma güneş değmeden gittim.”dediği yer Suruç’tur.Bu cümlenin özelliği , Suruç’un birden çok şeyi bir an ve bir arada ifade etmesidir.

Suruç Urfa'ya Ne Zaman Bağlandı? Urfa'dakiler Teslim Oldu...

Evliya Çelebi‘nin “Halep’e giderken başıma güneş değmeden gittim.”dediği yer Suruç’tur.Bu cümlenin özelliği , Suruç’un birden çok şeyi bir an ve bir arada ifade etmesidir.

Suruç’un dünya coğrafyasındaki yeri ve bu yerin özelliği , bütün dünya uygarlıklarının ortaya çıkış bölgesi sayılan Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bölgede yer almış olmasıdır.Tarihi bilgiler ile coğrafi bilgiler birleştirildiğinde , görülecektir ki , bütün dünya uygarlık merkezleri bu üçgende toplanmıştır.Musevi nin , Hıristiyan nin ve son din olan miz İslamiyet’in çıkış bölgesi burasıdır.İşte Suruç’umuz bu uygarlıklar bölgesinde bulunmaktadır.Bu üçgendeki uygarlıkların tümünden beslenen Suruç , Anadolu gibi yüksek bir uygarlık ile takviye imkanına kavuştuğu için dünyanın şanslı sayılabilecek yerleşim merkezlerinden biri oldu. 

Çerçeveyi küçülterek , ülkemiz içindeki Surucumuzun coğrafi konumuna geçelim :

Suru Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.Şanlıurfa’ya bağlı bir ilçedir.Batı Birecik Kuzeybatıda Bozova doğuda Merkez il (Şanlıurfa) Güneydoğu da Akçakale Güneyde Suriye ile çevrilidir. 
Ova kelimesinin anlamı düz arazi demektedir.Ancak Suruç düz bir arazi değildir , dümdüz bir arazidir.

Sözü fazla uzatmadan , şimdi Suruç ‘ u çeşitli başlıklar altına ele alalım.

A-Tarihi:Tarihi bilgiler , herkesin malumu olduğu gibi , ikiye ayrılır.Yazıya dayalı tarihi bilgiler ki, bu bilgiler somut belgeler niteliğindedir. Ve yazılı olmayan, özellikle kazılara dayalı bilgilerdir.
Gerçi tarih bilimi için her ne kadar “yazı ile başlar” denilirse de insanlar merakları gidermek amacıyla , imkanlar dahilindeki yazı öncesi dönemleri incelemeye almışlar , yorumlamışlar , sonuçlara varmaya çalışmışlardır.

Suruç hakkında, yazı öncesi döneme ait çeşitli kaynaklardayoruma dayalıçeşitli bilgiler bulunmaktadır.

Suruç İ.Ö.3000-2000 yılları arasındaki zaman diliminde Hurilerin yerleşim bölgesi olmuştur.Daha sonra bölgeye Aramilerin kurduğu Bit-A Devletinin egemenliğinde kalan Suruç İ.Ö.9. yüzyılda Asurların eline geçti Asur imparatorluğu’nun Pers ve Med Kavimlerinin ittifakları dsonucu yıkılması ile kurulan Pers İmparatorluğu’nun denetimine geçen Suruç,İ.Ö.2. yüzyılda oseroen Krallığına bağlandı.Osroenelerde Anthmusia ve Batna şehri diye geçer.Osroenelerin egemenliğinin önce zayıflayıp, sonra yok olduğu dönemlerde Hz.İbrahim ‘in soy ağacının birinci diliminde bulunan naharun babasından adı seruğ’tur Hz.İbrahim’in atasının adını taşıyan seruğ’un(Suruç) kelime anlamı cins at yetiştiriciliğiile uğraşan,Saraç kelimesinin çoğuludur.Zamanla Suruç olarak söyleyenegelmiştir.
Suruç tarihte İpek Şehri diye bilinir.

Sümerlerin, Akatların, Asurların, Medlerin,İskitlerin,Perslerin, denetiminde kalan Suruç,İ.Ö.198 yılında Roma imaparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile birlikte, doğu Roma imparatorluğu,Bizans imparatorluğu adını aldı. Suruç Bizanslıların denetiminde kaldı. Bu dönemden önce , Urfa (Reha , Ruha – Edesa ) iline sonra da, Kudüs krallığına bağlandı.

Hicri 466 yılında kabri ziyaret köyünde bulunan Şeyh Mesleme Hazretleri tarafından haçlılardan alınmıştır.

M.S. 095’te Kahramanmaraş ta beylik kuran Artukoğulları’ nın eline geçmiştir.M.S.1101yılında Urfa kontu Bolvadin egemenliğine ve yine M.S. 11, yüzyılda Bizansa bağlı bir kotluk kuran Ermeni kontu philaretos kontrolüne girmiştir.M.S. 12. yüzyılın başlarında İmadeddin Zengi tarafından (1127) Suruç haçlılardan geri alınmıştır..Zengilerin kontrolüne girmiştir.Sonra sırayala Eyyubilerin ve Harzemlerin eline geçen şehir , bir müddet Anadolu Selçuklularının kontrolünde kalmıştır.

Suruç , 1251 yılında Moğol istilasında (Neşu-Rivan, Nuşirevan) yağma talan edilmiş, Neşu- Rivan komutasındaki ordu tarafından kıyımdan geçmiştir.

1517 yılında ,Yavuz Sultan Selim ‘ in Kudüs seferi sırasında Suruç Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Suruç, 19 yüzyıl sonlarında Halep vilayetinin Urfa sancağına bağlı olarak yönetilen bir ilçe durumundaydı.

Mondros Mütarekesi ‘nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 1918) önce İngilizler, sonrada Fransızlar tarafından işgale uğramıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında kendi dar ve kısıtlı imkanlarıyla işgalcilere karşı kahramanca çarpışan Suruçlular , merkezi Urfa da bulunan işgalci güçlerin lojistik desteğini engellemek yoluyla işgalcilerin Urfa kanadının çökmesine öncük etmişlerdir. Desteksiz kalan igalci güçler ,bu gelişme üzerine halk ile anlaşarak bölgeyi terk etme yoluna gitmişlerdir.

5 Nisan 1920 tarihinde işgalcilerin takviye güçleri Suriye tarafına püskürtülünce , Urfadakiler teslim oldu.

6 Nisan 1920 tarihi halk arasında Suruç un işgalcilerden kurtuluş tarihi olarak anılmaktadır.

Resmi kaynaklarda ise Suruç’un kurtuluş tarihi 13 Mayıs 1920’dir.Cumhuriyetin kurulması ile birlikte 1923 yılında ilçe olarak Urfa ‘ ya bağlanmıştır.
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Göbeklitepe Brüksel'de Tanıtılacak
Göbeklitepe Brüksel'de Tanıtılacak
Türk Araştırma Geliştirme Brüksel Ofisi (TURBO) Direktörü Bülent Bilgiç ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Göbeklitepe'de Nelere Dikkat Edilmeli?
Göbeklitepe'de Nelere Dikkat Edilmeli?
İlerleyen yıllarda milyonlarca insanın Göbekli Tepe’yi ziyaret edeceğini öngörmek zor değil. Dikkat edilmesi gereken ise, bu ziyaretçilerin alana ve kente tekrar tekrar gelmelerini sağlamak
Balıklıgöl Sonbaharda Bir Başka Güzel
Balıklıgöl Sonbaharda Bir Başka Güzel
'Peygamberler şehri' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl, sonbahar mevsiminde adeta ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Urfa İçin Güzel Haber,Restorasyonuna Başlandı
Urfa İçin Güzel Haber,Restorasyonuna Başlandı
800 yıllık geçmişiyle bölgedeki en önemli tarihi yapılardan biri olan Han-El Ba’Rur Kervansarayı’nın restorasyonuna başlandı.
Başkan Peltek “2019, Göbeklitepe Yılı” Olsun
Başkan Peltek “2019, Göbeklitepe Yılı” Olsun
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, Türkiye’nin 18 ‘inci varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine kaydedilen Göbeklitepe’nin, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması adına 2019’un “GÖBEKLİTEPE YILI” olarak kabul edilmesini talep etti.
Geçmişten Günümüze Şanlıurfa; Haçlılar, Romalılar, Emeviler…
Geçmişten Günümüze Şanlıurfa; Haçlılar, Romalılar, Emeviler…
Rivayete göre eski Yunanlılar Enoch’un (Enoch=Hermes = İdris Peygamber = Uhnud, bu dört ismin aynı kimse olduğu kabul edilmektedir.) insanlara şehirler kurmayı öğrettiğini ve onun devrinde 180 şehir kurulduğunu, bunların en küçüğünün Urhai veya diğer bir okunuşla Orhay yani Urfa olduğu söylenilmektedir.
Urfa’da Avustralya İzleri, Göbeklitepe ve Aborjinler!
Urfa’da Avustralya İzleri, Göbeklitepe ve Aborjinler!
12 bin yıllık anıt heykel kompleksi Göbeklitepe'de, AAvustralya Aborjinleri'nin kullandığı semboller bulundu. Yapılan keşif, tarihin akışını tamamen değiştirebilir.
Şanlıurfa’lı Genç İş Adamı Enver POLAT’dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa’lı Genç İş Adamı Enver POLAT’dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa’lı genç iş adamı Enver Polat Kurban Bayramı münasebeti ile kutlama mesaj yayınladı.
Göbekli Tepe Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Göbekli Tepe Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Yakın zamana kadar en eski tapınak olarak bilinen Stonehenge'den de eski olan bölge, turizme de açılmış durumda. İşte Göbeklitepe hakkında bilmeniz gerekenler.
Urfa, Uygarlığın Başladığı Yer!
Urfa, Uygarlığın Başladığı Yer!
12 bin yıllık yapıların arasında insanın gizemli kökenlerini konuştuk. Atalarımızın dünyaya, nasıl baktığını ve insanlığın nereye doğru gittiğini anlamaya çalıştık.
Harran, Unesco Yolunda
Harran, Unesco Yolunda
Artık ücret alınmayacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar (26 Temmuz)'dan geçerli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden bu konuda şu açıklama yapıldı
Germuş Projesi Onaylandı
Germuş Projesi Onaylandı
2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Program Kapsamında hazırlanan "SAKLI TARİH GERMUŞ" isimli proje Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı.
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:46
Güneş
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:46
Akşam
18:27
Yatsı
19:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25