Bu haber 31 Aralık 2018 12:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı'na 6 Bin 409 İşçi Alımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir süre önce müjdelediği, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı'na 6 Bin 409 İşçi Alımı

-Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 personel alımı yapacak

-Başvurular 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasındayapılacaktır

Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 personel alımı yapacak. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar,
başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

 

 Başvuru Şartları


1.Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

3.18 yaşını tamamlamış olmak.


4.36 yaşından gün almamış olmak.

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6.Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılanYönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;
a)Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak veP93 puan türündenen az 60 puan almış olmak.
b)Lisans mezunları için;ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak veP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 

İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım İlanı Açıklamaları

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananadaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdamedilecektir.

2.Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

3.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.Kura usulüne tabi taleplerden;bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arızagiderme elemanı, biyomedikal cihazteknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi
(genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine
ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakipsınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir.Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı;öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olaraknoter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5.Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; ambulans sürücüsüile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı;öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal
kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününwww.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeilan edilecektir.

6.SağlıkBakanlığı tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler il sağlık müdürlüklerine gönderilecek olup il sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına   uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

7.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilentüm kadrolara işbaşvurusunda bulunanlar il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabitutulacaktır.

8.Sözlüsınav adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi vebecerilerden,yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye
yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

9.Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana,yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilereken yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

10.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimleri için ilan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl veyedek aday listeleriile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi biryazılı tebligat yapılmayacak vebu ilan tebligat yerine geçecektir.

11.Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecektir. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12.Sınav kurulu veya kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

13.Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavakatılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
14.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikliolanlar”ibaresindeki hüküm ile KPSS’de başarılı olmak mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

15.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen nitelikleresahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı haldeistenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

16.Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlikvb.
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların,bu durumlarınıbelgelendirerekSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

17.Başvuru yapan adayların başvuru sürecini ilgili il sağlık müdürlüğünün internetadresinden takip etmeleri önem arz etmektedir 
Etiketler
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Cuma kola
    Cuma kola , 08 Temmuz 2019 09:03:47
    Temizlik için basvurdu
Güncel
​Elinde Baltayla Çatıya Çıkan Adam Aşağı Düştü
​Elinde Baltayla Çatıya Çıkan Adam Aşağı Düştü
Bir kişi çocuklarını ve eşini göremediği iddiasıyla elinde baltayla çatıya çıktı. Ancak dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten aşağı düştü.
​HDP İl Başkanı ve Eş Başkanı Tutuklandı
​HDP İl Başkanı ve Eş Başkanı Tutuklandı
PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı.
​Porno Sitelerine Giren İşçi Tazminatsız Kovuldu!
​Porno Sitelerine Giren İşçi Tazminatsız Kovuldu!
İş yerindeki bilgisayardan porno içerikli internet sitesine giren işçi, tazminat bile ödenmeden işten kovuldu. Patrona karşı dava açan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla; işyerine ait bilgisayardan cinsellik içeren sitelere giriş yapan işçilerin işten atılmasına yeşil ışık yaktı.
​Damat Adayı Çektiği Video Sonrası İntihar Etti
​Damat Adayı Çektiği Video Sonrası İntihar Etti
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan intihar etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Ne yapıyorsam hür irademle yapıyorum” diyen Doğan, siyanür içerek yaşamına son verdi.
Ak Parti, Gül ile Davutoğlu'nu Yok Saydı
Ak Parti, Gül ile Davutoğlu'nu Yok Saydı
AK Parti'nin 18 yıllık geçmişini ve önemli anlarını anlatan görselde yeni parti kurma hazırlığında olan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan seçildiği tarihler yer almadı.
​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!
​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyun çekilişi şüphe uyandırdı. Yapılan son çekilişin rakamları art arda gelince bu ihtimalin çok zor olduğunu düşünen vatandaşlar bir hile olabileceği ihtimalinde durdu.
​Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın Açtığı Şehir Hastanesi 5 Yıldızlı Otel Gibi
​Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın Açtığı Şehir Hastanesi 5 Yıldızlı Otel Gibi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp ilçe Başkanlığı’ndaki bayramlaşma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı şehir hastanesini öven Soylu, “Hani derler ya; 5 yıldızlı otel gibi onun fersah fersah üstünde.” dedi.
Fatma Betül Sayan Kaya: Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz
Fatma Betül Sayan Kaya: Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz" dedi.
​Diyarbakır’da 3,6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İller Uyarıldı
​Diyarbakır’da 3,6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İller Uyarıldı
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ailesi ile gittiği kaplıcada koşarak havuza girmek isteyen 10 yaşındaki çocuk havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
​İntihar Etmek İçin Üst Geçitten Atlayan Şahsı Araba Ezdi
​İntihar Etmek İçin Üst Geçitten Atlayan Şahsı Araba Ezdi
intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.
​18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı
​18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı
Herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve 18 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın birbirine sarılarak yangında can verdikleri ortaya çıktı.
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:08
Güneş
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:21
Yatsı
20:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ