Çiftçinin Aracından Vergi Alınmama Teklifi Sunuldu

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tarımsal araç ve makinelerden KDV ile ÖTV alınmaması amacıyla kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

tarim

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tarımsal araç ve makinelerden KDV ile ÖTV alınmaması amacıyla kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin yasalaşması halinde tarımsal araç ve gereçlerin satın alınmasında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası getirilecek.

Ayrıca traktör başta olmak üzere motorlu tarım aracı satın alınırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası getirilecek. Bu şekilde sosyal devlet niteliğinin bir gereği olarak tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve tarım sektöründe çalışanların Anayasal haklarının ihlalinin önlenmesi amaçlanacak.

TARIM STRATEJİK SEKTÖR

CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu Katma Değer Vergisi Kanununda ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, toplumun gıda güvenliğini sağlama noktasında ve insanların en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahip olan tarım sektörünün, devletler için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı. Gerekçede, tarımsal faaliyetlerin doğa ve iklim koşullarına bağlı olması, dünyada artan çevresel sorunlar ve iklim değişikliği, doğal kaynakların kullanımı ile ilgili kısıtlar dikkate alındığında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin devletler için önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

 

ÇİFTÇİ, ARAÇ GERECİ YENİLEYEMİYOR

Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve tarımsal arz güvenliğinin sağlanması noktasında, ülkelerin birçok önlem aldığının, çeşitli vergi istisnaları ve tarımsal destek ödemeleri gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Ülkelerin bir yandan sanayilerini geliştirme ve kalkınma çabalarını sürdürürken, diğer yandan kalkınma politikaları kapsamında tarım sektörlerini modernleştirmek ve desteklemek için büyük çaba içinde olduklarının belirtildiği teklifin gerekçesinde, “Bu doğrultuda tarımın modernizasyonu aşamasında tarımsal araç ve gereçlerin teminine yönelik getirilen vergi istisnaları, çeşitli destek ödemeleri büyük önem arz etmektedir. Zira tarımın gelişmesi ve dolayısıyla ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımın modern araç gereçlerle gerçekleştirilmesi şarttır. Ülkemizdeki ekonomik konjonktürün tarımsal araç gereç teminine yönelik çok fazla olumsuz etkisi bulunmaktadır. Çiftçilerimiz, çağın gerisinde kalmış eksik ve yetersiz tarımsal araç ve gereçlerle üretimi sürdürmek zorunda bırakılmakta, üretimin etkinliği ve verimliliği bu sebeple olumsuz yönde etkilenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.


ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK DEVLETİN GÖREVİ

Sosyal devlet anlayışının, “herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi” sağlamayı amaç edinen bir anlayış olduğunun dile getirildiği gerekçede, söz konusu kanun teklifiyle birlikte sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak tarım sektöründe çalışan çiftçiler için tarımsal araç gereç temini noktasında Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi istisnaları getirilerek çiftçilere yönelik fırsat eşitliğinin sağlanmasının gerçekleştirileceği vurgulandı.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Anayasanın “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 45. maddesinin devlete, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırma sorumluluğu yüklediği kaydedildi. Gerekçede, çiftçilerin tarım araç gereçlerine yönelik KDV ve ÖTV vergisi istisnası gerçekleştirilerek, tarım sektöründe çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu